Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Measuring what Matters

  • M.H.J. Schepens
Datum
donderdag 29 februari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.W.J.M. Wouters
  • Prof. dr. S. Repping
  • dr. M.L. van Hooff

Samenvatting

De zorg staat onder druk: vergrijzing, gebrek aan personeel, de kwaliteit (zorguitkomsten) moet omhoog en de kosten naar beneden.

Maar wat weten van die kwaliteit?
 
Sommige beroepsgroepen meten standaard de kwaliteit. Van twee vaak voorkomende aandoeningen, prostaatkanker en lage rughernia, meten artsen helaas nog steeds geen kwaliteit.
Daarom hebben wij o.a. de kwaliteit onderzocht op basis van andere gegevens, namelijk de declaratiegegevens van zorgverzekeraars.

Dat leverde het volgende op:

Prostaatkankeronderzoek:
• Ruim 30% van de patiënten die een prostaatkankeroperatie ondergaat, is een jaar daarna incontinent
• Grote verschillen tussen ziekenhuizen (19%-85%)
• Bij hoogste volume ziekenhuizen is de kans op incontinentie 52% lager

Hernia-onderzoek:
• Een jaar na de hernia-operatie heeft 23% van de patiënten één of meer ongewenste uitkomsten (bv her-operatie, gebruik van zeer zware pijnmedicatie)
• Grote verschillen tussen ziekenhuizen in uitkomsten én in aantal operaties

In Nederland is de toegang tot deze belangrijke declaratiegegevens voor onderzoek erg lastig en zijn dit soort uitkomsten ook niet beschikbaar in begrijpelijke taal voor de patiënt. Dit is niet in het belang van de patiënt. Patiënten hebben het wettelijke recht om geïnformeerd te worden over verschillen in kwaliteit van zorg per ziekenhuis.

Op basis van dit onderzoek doen we de volgende aanbevelingen:
• Heroverweeg de buiten proportie strikte interpretatie van de privacywet voor zorg-onderzoek
• Benut het grote potentieel van bestaande zorggegevens
• Meet standaard de zorguitkomsten, voor prostaatkanker zelfs per chirurg
• Laat concentratie van zorg samengaan met meting van zorguitkomsten
• Ziekenhuizen delen zorguitkomsten met patiënten
• Oproep aan artsen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en beleidsmakers om in actie te komen

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.