Universiteit Leiden

nl en

Michel Wouters

Bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de oncologische zorg, in het bijzonder data gedreven verbetering van patientuitkomsten

Naam
Prof.dr. M.W.J.M. Wouters MD
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
m.w.j.m.wouters@lumc.nl
ORCID iD
0000-0001-6173-0662

Professor Wouters is hoogleraar Kwaliteit van de oncologische zorg, waarbij hij zich focust op data gedreven verbetering van patiëntuitkomsten. Hij is chirurg-oncoloog en internationaal expert op het gebied van kwaliteitsmeting, audit en feedback in de medisch specialistische zorg (clinical auditing). Als voorzitter van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) heeft hij aan de basis gestaan van de ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire kwaliteitsnormen en kwaliteitsregistraties voor de oncologische zorg.

Meer informatie over Michel Wouters

Professor Wouters is hoogleraar Kwaliteit van de oncologische zorg, waarbij hij zich focust op data gedreven verbetering van patiëntuitkomsten. Hij is chirurg-oncoloog en internationaal expert op het gebied van kwaliteitsmeting, audit en feedback in de medisch specialistische zorg (clinical auditing). Als voorzitter van de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) heeft hij aan de basis gestaan van de ontwikkeling en implementatie van multidisciplinaire kwaliteitsnormen en kwaliteitsregistraties voor de oncologische zorg.

Oncologie

Het onderzoek van Professor Wouters richt zich op datagedreven verbetering van patiëntuitkomsten. Enerzijds betreft het betere methoden om het construct ‘kwaliteit van zorg’ te meten, met name vanuit het perspectief van zorgprofessionals, die met feedback van betekenisvolle, valide en gebenchmarkte kwaliteitsinformatie de zorg die zij leveren kunnen verbeteren. Anderzijds doet Wouters onderzoek met zogenoemde ‘real world data’, gegevens uit de dagelijkse praktijk. Een groot deel van de patiënten met kanker, die in de dagelijkse praktijk behandeld worden, komen voor wat betreft hun patiënt- en tumorkenmerken niet voor in de klinische trials die aan de basis van veel nieuwe behandelingen liggen. Daarom is het belangrijk om ook ná de introductie van innovaties het effect van deze behandelingen in de ‘real world’ te evalueren. Overigens geldt dit niet alleen voor nieuwe behandelingen, maar ook voor bestaande zorg, waarvan de effectiviteit niet altijd vast staat, maar nog bewezen (of ontkracht) moet worden door middel van zorgevaluatie-onderzoek. Hiervoor gebruikt Wouters data uit landelijke kwaliteitsregistraties, die een onderdeel zijn van de landelijke kwaliteitscyclus waarin evidence-based richtlijnen, kwaliteitsnormen en kwaliteitsvisitaties de andere pijlers zijn. Tenslotte, is onderzoek naar het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer, door patiënt en arts, ten behoeve van meer gepersonaliseerde behandelingsbeslissingen de derde focus van het onderzoek van Wouters, met als uiteindelijke doel een transitie naar meer patiëntgerichte, waardegedreven zorg in de oncologie (VBHC).

Wetenschappelijke carrière

Michel W.J.M. Wouters heeft zijn opleiding Geneeskunde en zijn promotieonderzoek verricht aan de Universiteit Leiden, waarbij hij zowel cum laude is afgestudeerd als gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift (2013) luidt ‘Measuring and improving quality of care in surgical oncology’. Wouters werkt als chirurg-oncoloog in het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek, waar hij zich heeft gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van melanoom en andere huidmaligniteiten. Wouters was in 2010 een van de auteurs en hoofdonderzoeker van het Kwaliteit van kankerzorg rapport van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), dat na publicatie leidde tot de ontwikkeling van multidisciplinaire kwaliteitsnormen en –registraties in de oncologische zorg. Als hoofd van het Wetenschappelijk Bureau van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), leidt hij een onderzoeksgroep van 20 arts-onderzoekers en 2 post-docs die onderzoek doen op het gebied van kwaliteitsmeting en –verbetering in de zorg. In december 2020 is hij benoemd tot hoogleraar Kwaliteit van de oncologische zorg aan de Universiteit Leiden.

Wouters is auteur van het boek ‘Beter dokteren, hoe patienten profiteren van Big data in de Zorg’ (Prometheus, 2020)

Bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de oncologische zorg, in het bijzonder data gedreven verbetering van patientuitkomsten

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Biomedical Data Sciences

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Stichting Kwaliteitsgelden Medisch specialisten Voorzitter beoordelingscommissie subsidieaanvragen
  • Zorginstituut Nederland Lid Expertisegroep Regie op Registers voor dure geneesmiddelen
  • Dutch Institute for Clinical Auditing Hoofd wetenschappelijk bureau
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.