Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Less carrot more stick

  • D.R. de Buisonjé
Datum
donderdag 29 februari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.W.M. Evers
  • Prof.dr. H.M.C. Kemps
  • dr. T. Reijnders

Samenvatting

 

Om gezondheidsproblemen te voorkomen en de zorg te ontlasten is het stimuleren van een gezonde leefstijl belangrijk. Hiervoor kunnen twee soorten financiële prikkels worden ingezet: wortels (een beloning waar men iets kan winnen) en stokken (een depositocontract waarbij men iets kan verliezen). In een depositocontract storten deelnemers eigen geld en kan men dit verliezen of terugverdienen afhankelijk van leefstijlverandering. Het doel van dit proefschrift was bestuderen welk potentieel depositocontracten hebben voor het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Voor dit proefschrift is samen met de Zwitserse universiteit ETH Zurich een smartphone app ontwikkeld om experimenteel onderzoek te doen naar de effecten van depositocontracten. Daarnaast is er samengewerkt met het Amerikaanse bedrijf WayBetter om te observeren wat de effecten zijn van commercieel verkrijgbare depositocontracten. Ten slotte is onderzocht wat de mening is van mensen met hart- en vaatziekten en zorgprofessionals omtrent financiële prikkels en depositocontracten voor leefstijlverandering.

De resultaten laten zien dat depositocontracten op de korte termijn sterke effecten kunnen hebben op beweeggedrag (dagelijkse stappen aantallen). De resultaten laten ook zien dat vrijwillige deelname aan depositocontracten beperkt is, maar kan worden verhoogd door het gestorte bedrag te verdubbelen en door de hoogte van het bedrag door deelnemers zelf te laten bepalen. Tenslotte vinden zorgverleners het een goed idee om financiële prikkels te gebruiken, maar zijn mensen met hart- en vaatziekten zelf sceptisch over het gebruik van depositocontracten.

Geconcludeerd wordt dat depositocontracten potentie hebben voor leefstijlverandering, maar in de huidige vorm niet geschikt zijn voor de meeste mensen met hart- en vaatziekten.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.