Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Click to Release for Immunce Cell Activation

  • A. Barendrecht
Datum
dinsdag 13 februari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. S.I. van Kasteren
  • dr. Z.W.B. Armstrong

Samenvatting

Het immuun systeem beschermt ons tegen gevaren van buitenaf, maar beschermt ons ook tegen verschillende ziektes zoals kanker. In een ideale situatie zou het lichaam zelf deze ziekte bestrijden, maar helaas is dat niet altijd het geval. Immunocytokines zijn cytokines, kleine immuun systeem-regulerende eiwitten, die gekoppeld zijn aan antilichamen die specifiek zijn voor een tumor of de tumoromgeving. Het idee hierachter is dat deze cytokine het immuun systeem in de omgeving van de tumor activeert om de tumor op te ruimen. Helaas activeren deze immunocytokines ook elders in het lichaam het immuun systeem wat leidt tot vervelende en ingrijpende bijwerkingen. In dit proefschrift beschrijf ik een techniek waarbij ik het cytokine uitschakel met behulp van click-chemie. Op het moment dat deze de tumor bereiken kunnen ze dan weer geactiveerd worden middels click-to-release chemie. Met verschillende cel-gebaseerde assays heb ik deze techniek van het aan- en uitzetten van cytokines geoptimaliseerd. Het voordeel van deze techniek is dat het voor meerdere cytokines toepasbaar is en dus meer mogelijkheden geeft in de ontwikkeling van kankerbestrijding.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.