Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Next Generation Lipopeptide Antibiotics

  • U.K. Al Ayed
Datum
dinsdag 23 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. N. I. Martin

Samenvatting

Antibioticaresistentie is een groeiende zorg in de moderne geneeskunde. Het fenomeen doet zich voor wanneer bacteriën zich aanpassen en een verminderde gevoeligheid ontwikkelen voor de effecten van antibiotica. Dit betekent dat de medicijnen die traditioneel worden gebruikt om bacteriële infecties te bestrijden, steeds minder effectief worden. De gevolgen van antibioticaresistentie zijn ernstig en hebben wereldwijde implicaties. Als antibiotica niet meer effectief zijn, wordt het behandelen van eenvoudige infecties veel moeilijker en kunnen zelfs alledaagse medische procedures, zoals operaties en chemotherapie, riskanter worden. Het kan ook leiden tot hogere sterftecijfers en langere ziekenhuisopnames.
Dit proefschrift beschrijft synthetische studies met de ornicidine-klasse van lipopeptide antibiotica. Deze klasse lipopeptiden zijn actief tegen Gram-negatieve bacteriën via interactie met lipopolysacharide dat zich op de buiten membraan van deze bacteriën bevindt. De beschreven aanpak in dit proefschrift maakte het mogelijk om voldoende materiaal te synthetiseren voor verdere biologische evaluatie en wordt momenteel gebruikt om meer uitgebreide studies van het werkingsmechanisme mogelijk te maken. De gegevens gepresenteerd in dit proefschrift hebben eveneens licht geworpen op enkele van de overtuigende kenmerken van de ornicidines en hun analogen, zoals hun potentie tegen geneesmiddelresistente stammen van pathogene bacteriën, zowel in vitro als in vivo. Omgekeerd zijn er ook kenmerken geïdentificeerd die een hindernis vormen voor verdere ontwikkeling. Sommige daarvan, zoals de proteolytische stabiliteit van de natuurlijke producten, zijn al in dit proefschrift behandeld, maar andere, zoals de toxiciteit en het farmacokinetische/farmacodynamische profiel, moeten grondig worden geoptimaliseerd.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.