Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Empirical Analysis of Social Insurance

  • H.T. Vethaak
Datum
woensdag 24 januari 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. C.L.J. Caminada
  • Prof.dr. P.W.C. Koning (VU)

Samenvatting

Het promotieonderzoek van Heike Vethaak kijkt naar de relatie tussen sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland. Daarin staat de afweging die beleidsmakers voortdurend moeten maken tussen enerzijds het bieden van inkomenszekerheid aan degenen die dat nodig hebben, en anderzijds het in redelijke mate stimuleren van degenen die in staat zijn om te werken om te participeren centraal. Daarbij wordt gekeken welke personen (meer) responsief zijn op prikkels in de sociale zekerheidsprogramma’s en hoe dit zich verhoudt tot de doelmatigheid en welvaartseffecten van deze programma’s. De vier hoofdstukken in het proefschrift bieden een bijdrage aan de literatuur door aan de hand van grootschalige datasets en verschillende methoden de relatie tussen sociale zekerheid en de arbeidsmarkt zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de participatiebeslissing. Daarnaast laat het onderzoek zien dat wanneer de sociale zekerheid minder aantrekkelijk is dit leidt tot minder gebruik van sociale zekerheid. De personen die als eerste geen gebruik zullen maken van sociale zekerheid hebben vaak een betere arbeidsmarktpositie, terwijl degenen die sociale zekerheid het meest nodig hebben meestal gebruik kunnen blijven maken van de programma’s. Desondanks leidt een lagere instroom van personen met een betere arbeidsmarktpositie niet noodzakelijk tot een verbetering van de welvaart vanuit een maatschappelijk oogpunt. Naast de wetenschappelijke contributies zijn de uitkomsten van grote beleidsrelevantie voor vraagstukken gerelateerd aan inkomensongelijkheid, het ontwerpen van sociale zekerheid, en activerend arbeidsmarktbeleid.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.