Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Moving statues

  • S.M. van de Velde
Datum
dinsdag 19 december 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.J. Versluys
  • Prof.dr. E.M. Moormannn (Radboud)

Samenvatting

Vanaf de tweede helft van de derde eeuw voor Chr. werd de stad Rome overspoeld met ‘niet-lokale’ objecten. De grote Romeinse veroveringen in die periode brachten objecten vanuit alle veroverde regio’s naar Rome, waaronder een grote hoeveelheid Griekse standbeelden en sculpturen. Deze beelden werden in de stad tentoongesteld op publieke locaties en werden zo een geïntegreerd onderdeel van de Romeinse culturele leefomgeving en het dagelijks leven.
Dit proefschrift onderzoekt de impact van Griekse standbeelden in Rome vanuit archeologisch perspectief. Het probeert de introductie en appropriatie van dergelijke ‘niet-lokale’ beeldhouwwerken te bestuderen door middel van een objectgerichte benadering en de analyse van de biografieën van enkele specifiek geselecteerde individuele beelden. Op deze manier tracht dit onderzoek licht te werpen op hoe Griekse beelden geïntegreerd raakten in de stad Rome en hoe de appropriatie van deze objecten relateert aan verandering en innovatie in de Romeinse samenleving. De biografische lange-termijn benadering heeft zich in de bovenstaande casussen bewezen voor het aantonen van veranderingen in zowel de objecten zelf als hun bredere contexten door de tijd heen en het benadrukken van de intra-acties tussen mens en object en de transformatieve gevolgen en affecten hiervan. Dit onderzoek zorgt hiermee voor een beter begrip van de processen rond de verankering en appropriatie van Griekse beelden in Rome en hoe hun introductie is gerelateerd aan veranderingen en innovaties in de Romeinse maatschappij.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.