Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Insights into Microtubule Catastrophes

  • S.M.J. Kalisch
Datum
woensdag 13 december 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. A.M. Dogterom

Samenvatting

De gezondheid van elk levend organisme wordt gewaarborgd door een correcte werking van de cellen. Cellen hebben daarom uitgebreide methoden om hun eiwitten te reguleren. In dit proefschrift onderzoeken we een set van zeer goed geconserveerde eiwitten: microtubuli (MTs), die zich in een groeiende of krimpende fase bevinden, samen met hun eind-bindende eiwitten mal3, tea2 en tip1. Met behulp van "total internal reflection fluorescence"-microscopie onderzoeken we de groeipatronen van deze eiwitten in op maat gemaakte, op de form van cellen lijkende stromingskamers. We onderzoeken ook de invloed van kracht op MT's door ze tegen obstakels te laten groeien, met dezelfde microscopietechniek of een optisch pincet.
We richten ons op de overgang van een groeiende naar een krimpende toestand, een zogenaamde catastrofe. Hiervoor maken we verdelingen van de lengte van MT-groeifasen en fitten deze met verschillende functies. Alle functies beschrijven reacties waarbij meerdere stappen nodig zijn. We vinden dat MT's twee stappen nodig hebben tot een catastrofe, een proces dat wordt versneld door de eindbindende eiwitten en door kracht. Daarnaast presenteren we ook een catastrofe model waarin noisy groei samen met een gespecificeerde toestand van het uiteinde van de microtubule voldoende zijn om veel van de over Mts gepubliceerde gegevens te verklaren.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.