Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Dosing considerations for preterm neonates

  • A.G.J Engbers
Datum
dinsdag 19 december 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. C.A.J. Knibbe
  • Prof.dr. I.K.M. Reiss (Erasmus Mc)
  • dr. S.H.P Simons (Erasmus Mc)

Samenvatting

Pasgeborenen die te (veel) vroeg geboren worden zijn vaak erg kwetsbaar en hebben o.a. behandeling met medicijnen nodig. De doseringen voor deze behandeling zijn vaak bepaald op basis van gegevens in kinderen die niet te vroeg geboren zijn, terwijl te vroeg geboren baby’s zich niet perse gelijk ontwikkelen. Doseeradviezen die worden toegepast voor te vroeg geboren kinderen zijn daarom niet altijd optimaal, wat kan leiden tot onder- of overdosering van deze kwetsbare patiënten.
In dit proefschrift zijn de doseeradviezen voor enkele vaak gebruikte geneesmiddelen onderzocht voor te vroeg geboren baby’s binnen een lang bestaande samenwerking tussen de Leidse Universiteit en het ErasmusMC/Sophie, afdeling NICU. Doordat de baby’s erg klein zijn waren er slechts enkele bloedmonsters beschikbaar voor bepaling van de concentratie van geneesmiddelen. Met behulp van geavanceerde farmacokinetische modellen, wiskundige modellen die de concentratie geneesmiddel in het bloed over tijd beschrijven rekening houdend met leeftijd en gewicht van de baby’s, zijn deze data geanalyseerd. Voor coffeïne, het meest toegediende geneesmiddel in te vroeg geboren baby’s om de ademhaling te stimuleren, werd gevonden dat de klaring sterk toeneemt met het aantal dagen dat de baby oud is. De dosering coffeïne, die nu alleen op gewicht wordt berekend, zal dan ook moeten worden verhoogd wanneer de leeftijd toe neemt om ervoor te zorgen dat de blootstelling constant blijft. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze dosisverhoging geïmplementeerd moet worden.
Naast coffeïne zijn voor ibuprofen en fluconazol, die ook regelmatig in deze te vroeg geborene baby’s worden gebruikt, soortgelijke onderzoeken uitgevoerd. Ook hier zijn doseeradviezen ontwikkeld op basis van eigenschappen van de baby’s. Met dit multidisciplinaire onderzoek tussen onder andere neonatologen en farmacologen is een belangrijke bijdrage geleverd aan het optimaal behandelen van de allerkleinste patiënten.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.