Universiteit Leiden

nl en

Symposium - De Richtlijn Productaansprakelijkheid Revisited

Datum
vrijdag 10 november 2023
Tijd
Locatie
Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De Europese Commissie heeft op 28 september jl. een voorstel gepresenteerd voor een herziene richtlijn Productaansprakelijkheid.¹ Het doel van het voorstel is meerledig. Het moet ervoor zorgen dat de aansprakelijkheidsregels rekening houden met de aard en de risico’s van producten in het digitale tijdperk en de circulaire economie. Voorts poogt het te garanderen dat er altijd een bedrijf in de EU is dat aansprakelijk kan worden gesteld als een product afkomstig is van buiten de EU. Het voorstel verlicht de bewijslast in complexe zaken en neemt drempels weg voor het instellen van een vorderingen, terwijl het het evenwicht tussen de legitieme belangen van fabrikanten, gelaedeerden en consumenten in het algemeen tracht te waarborgen. De Europese Commissie beoogt verder de rechtszekerheid te waarborgen door betere afstemming van productaansprakelijkheid op de regels inzake productveiligheid en door gedeeltelijke codificatie van rechtspraak.²

Tijdens dit congres krijgt u niet alleen een update van de belangrijkste wijzigingen zoals voorzien in het voorstel, maar ook een kritische analyse ervan en goed een beeld van de positie van het voorstel in het snel veranderende Europese reguleringslandschap. Zo komen niet alleen het bewijsrecht, maar ook de relatie met de AI-Act en AI-aansprakelijkheid, ander productveiligheidsrecht, cybersecurity regulering, gegevensbescherming en duurzaamheid aan bod Ook zal aandacht worden besteed aan de doctrinaire en empirische fundamenten van het voorstel.

Het symposium wordt georganiseerd door Gitta Veldt (Universiteit Leiden) en Paul Verbruggen (Universiteit van Tilburg) in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.