Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Digging through data: the rise and fall of a Miocene mammal biodiversity hotspot in the Vallès-Penedès (Catalonia, Spain)

  • P.A. Madern
Datum
donderdag 16 november 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P.C. van Welzen
  • dr. L.W. van den Hoek Ostende
  • dr. I. Casanovas-Vilar

Samenvatting

Het Vallesien, 11,1-9 miljoen jaar geleden, was in het Vallès-Penedes basin bij Barcelona een bijzondere tijd waarin heel veel verschillende zoogdieren voorkwamen. Europa had een subtropisch klimaat, met neushoorns, bosgiraffen, leeuwen, hyena’s, vliegende eekhoorns en primaten.
Rond 9,7 miljoen jaar geleden leek dit drastisch te veranderen met een abrupte ineenstorting van de diversiteit; de zogeheten 'Vallesian Crisis'. Dit werd gezien als het punt van overgang naar een klimaat met meer wisselingen tussen seizoenen en open landschappen.
Door te kijken naar een dataset van fossiele vondsten uit het Mioceen van Eurazië is onderzocht wat de invloed is van de kwaliteit van de dataset, of deze crisis echt zo heftig was als werd gedacht, welke dieren het meest werden getroffen en hun verspreidingspatronen.
De slachtoffers van de crisis hebben drie dingen gemeen: het zijn voornamelijk bosbewoners, ze komen al uit het Midden-Mioceen (16-11,1 miljoen jaar geleden), en ze zijn zeldzaam tijdens het vroege Vallesien. De grote soortenrijkdom tijdens het Vallesien werd veroorzaakt door de komst van nieuwe immigranten naast de oudere groepen die aanwezig bleven. Dit was mogelijk door de unieke omstandigheden aan de kust.
Er waren grote verschillen tussen de kustregio en het binnenland van het Iberisch schiereiland. Sommige soorten kwamen wel voor in de Vallès-Penedès aan de kust, maar bereikten nooit het binnenland. De ‘Vallesian Crisis’, hoewel veel wetenschappers het zien als een tijd van plotseling en ernstig uitsterven, was dus grotendeels een lokaal evenement. Dit doet echter geen afbreuk aan het bijzondere karakter van de biodiversiteitshotspot.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.