Universiteit Leiden

nl en

Van Vollenhoven Lezing 2023

Border externalization and the benefits for peripheral countries

  • Maria Dolores Paris Pombo
Datum
donderdag 5 oktober 2023
Tijd
Locatie
Gravensteen
Pieterskerkhof 6
2311 SR Leiden
Zaal
1.11
Maria Dolores Paris Pombo

Maria Dolores Paris Pombo zal betogen dat externalisering van grenzen door middel van formele of informele samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van migratie en asiel niet alleen een Noord-Zuid-impositie is, maar ook perifere staten bevoordeelt en macht geeft. De verplichting om de veiligheid te garanderen en ongewenste migranten en vluchtelingen op te sluiten, uit te zetten of terug te nemen, wordt meestal aangegaan in ruil voor de overdracht van middelen, visa voor werknemers, handelsovereenkomsten en andere voordelen. Het voedt de migratie-industrie, d.w.z. alle bedrijven die te maken hebben met het indammen of vergemakkelijken van menselijke mobiliteit. Perifere staten presenteren grensbewaking en een dwingend migratiebeleid vaak als een daad van soevereiniteit. Ze moedigen xenofobe ideologieën aan en ze rechtvaardigen de strijd tegen immigratie terwijl ze voorstander zijn van het vasthouden op hun grondgebied van een illegale en rechteloze beroepsbevolking die bijzonder uitbuitbaar is.  

De lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel zullen, met enkele empirische verwijzingen naar de Europese Unie en Noord-Amerika, de mechanismen van externalisering worden besproken, waaronder controle op afstand, extraterritoriale behandeling van asielaanvragen en de vorming van bufferzones. Het tweede deel richt zich op de relaties tussen de VS en Mexico. Er zal aandacht worden besteed aan grensregimes in Mexico en de rol die interne en externe politieke actoren spelen. Ook zal er worden ingegaan op hoe grensmilitarisering de Mexicaanse staat in staat stelt om de controle over sociale bewegingen, natuurlijke hulpbronnen, criminele markten en handelsroutes te versterken. Het uitbesteden van migratiebeheer leidt tot een reeks bedrijven en migratie-infrastructuren, meestal gefinancierd door de Amerikaanse overheid of VN-organisaties, die zich bezighouden met het verwerken van asielaanvragen, het integreren van migranten in de lokale arbeidsmarkt en het verlenen van humanitaire diensten. Tot slot zullen enkele reflecties gepresenteerd worden over de bijzonderheden van Noord-Amerika als het gaat om het uitbesteden van migratiebeleid.

Over Maria Dolores Paris Pombo

María Dolores París Pombo is voltijd als hoogleraar en onderzoeker verbonden aan het Colegio de la Frontera Norte (COLEF), in Tijuana, Mexico. Ze is gasthoogleraar aan het Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine (Université Paris Sorbonne Nouvelle), aan de Université Paris-Diderot, en aan de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) in Quito, Ecuador. Dr. Paris Pombo is de auteur van vier boeken, editor van zes boeken en ze heeft artikelen gepubliceerd in meerdere vakbladen waaronder het Journal of Borderland Studies, Migrations Société, Latin American Perspectives, Gender, Place & Culture, Mexican Studies  en Migraciones Internacionales/International Migrations. Haar boek Violencias y migraciones centroamericanas en México (2017) is bekroond met de Premio Iberoamericano door de Latin American Studies Association (LASA).
 

Je bent van harte uitgenodigd om je in te schrijven voor deze lezing: https://www.formdesk.com/universiteitleiden/form692543512

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.