Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Beyond Postmodernism: Oscillation, Reparation and Affect in Contemporary Dutch Novels

  • A. Krýsová
Datum
donderdag 12 oktober 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof⁠.dr⁠. F⁠.W⁠.A⁠. Korsten
  • dr⁠. E⁠.A⁠. op de Beek

Samenvatting

Het proefschrift is een door methodologie gedreven heroverweging van de manieren waarop hedendaagse Nederlandse romans gelezen en geïnterpreteerd worden. Het onderzoek gaat uit van de hypothese dat hedendaagse Nederlandse fictie als voorbij het postmodernisme gelezen kan worden. Daardoor moet het zich verhouden tot zowel de continuïteit en erfgoed van het postmodernisme als tot de innovatieve elementen in de romans. In de secundaire literatuur op het gebied van hedendaagse romans ontbreekt een benadering die zich zou ontworstelen aan de ideologiekritische bril wat leidt tot het behandelen van personages als gedetermineerde producten van politieke, economische en sociale krachten. Een andere valkuil aanwezig in secundaire teksten is het gebruik van een periodiserende kader dat de literatuur van een bepaalde periode homogeniseert en duidelijk afgebakende breukpunten tussen periodes plaatst. Het proefschrift bevat een analyse van drie hedendaagse romans (Zonder noorden komt niemand thuis van Nelleke Noordervliet, Klont van Maxim Februari a Wij zijn licht van Gerda Blees) door middel van een methodologie die twee instrumenten, foregrounding en oscillatie combineert. De combinatie zorgt ervoor dat de gebreken in beide eerdergenoemde benaderingen gecorrigeerd worden. De interpretatie van de romans bevat een reflectie op de lezershouding en de affectieve component ervan dat een belangrijke rol speelt in het interpretatieproces. Die is in het laatste hoofdstuk op een systematische manier inzichtelijk gemaakt door middel van de ontwikkeling van het relationele frame dat als een instrument voor het produceren van oscillerende en reparatieve interpretaties van hedendaagse romans fungeert.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.