Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Las narrativas precoloniales en el occidente de Oaxaca, México

  • A.I. Rivera Guzmán
Datum
woensdag 20 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen
  • dr. J Nielsen (University Of Copenhagen)

Samenvatting

Dit promotie-onderzoek betreft prekoloniale archeologische monumenten uit het westen van de Mexicaanse deelstaat Oaxaca. Doel is de ontcijfering van afbeeldingen aan de hand van archeologische gegevens en de context van de vondsten. Als eerste (oudste) wordt een stèle van de Yucuita site geïnterpreteerd, waarop een godheid van regen en landbouw staat weergegeven, gesitueerd in een grot. Vervolgens wordt een stèle van een site uit de kuststreek van de Stille Oceaan in detail ontcijferd: het relief blijkt een hoogwaardigheidsbekleder uit de metropool Teotihuacan (Centraal-Mexicaanse hoogvlakte) af te beelden, die kennelijk de stichter van de lokale gemeenschap was. Dan volgt de analyse van een reeks samenhangende monumenten met inscripties uit de Mixteca Baja regio, met speciale aandacht voor de kalender en het schrifssysteem die daar tussen de 5e en 9e eeuw na Christus in gebruik waren. Een volgend hoofdstuk behandelt de figuratieve keramiek van dezelfde regio en dezelfde periode; de analyse toont aan dat het gaat om afbeeldingen van goden en voorouders. Het proefschrift eindigt met de interpretatie van een grote schildering uit een graftombe als een rituele scene waarin een adellijke familie haar voorouders vereert. Samenvattend: deze studie identificeert de centrale thema's van de iconografie en epigrafiek van de Mixteekse regio, van de Preklassieke tot en met de Klassieke Periode, en interpreteert deze in hun sociaal-politieke en cultuur-historische context.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.