Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Focus on Fathers

  • E.E. de Vries
Datum
donderdag 21 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof⁠.dr⁠. J⁠. Mesman
  • dr⁠. M⁠.G⁠. Groeneveld
  • dr⁠. L⁠.D⁠. van der Pol

Samenvatting

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is bij te dragen aan de beperkte literatuur over vaders, aangezien het meeste ouderschapsonderzoek nog steeds gericht is op het moeder-kindpaar. Hiervoor is gebruik gemaakt van longitudinale, hormonale en observationele data waarmee werd onderzocht welke factoren opvoedgedrag van vaders verklaren en wat consequenties zijn van dit opvoedgedrag voor de ontwikkeling van kinderen. Zo bleek in Hoofdstuk 2 dat kinderen die op de basisschool pesten dit voornamelijk leerden door vijandig en hard (opvoed)gedrag van vaders, niet van moeders. De resultaten in Hoofdstuk 3 suggereerden dat een adequaat reagerend testosteronsysteem van vaders gerelateerd is aan de sensitiviteit van vaders, oftewel hoe goed zij in staat zijn om signalen van hun kind te interpreteren en erop te reageren. In Hoofdstuk 4 bleek onverwacht dat vaders sensitiviteit niet afhankelijk was van of ze met meisjes- of jongensspeelgoed speelden, terwijl dit bij moeders wel het geval was. Hoofdstuk 5 leverde bewijs voor een specifieke rol van religieuze vaders, niet van moeders, wat betreft het communiceren van impliciete, dus meer subtiele en onbewuste, genderboodschappen en hoe stereotiep kleuters denken over ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ beroepen. De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat vaders niet kunnen worden genegeerd in onderzoek naar het ouderschap en de ontwikkeling van kinderen. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het betrekken van vaders bij (preventieve) kind- en gezinsinterventies de effectiviteit ten goede kan komen. Het betrekken van vaders in onderzoek en praktijk zal bovendien bijdragen aan de bewustwording dat vaders even belangrijk zijn als moeders.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.