Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Dimensions of student participation: Participatory action research in a teacher education context

  • B.H.J. Smit
Datum
woensdag 6 september 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. W.F. Admiraal
  • Prof.dr. A.K. Berry (Monash University)

Samenvatting

 

Jongeren hebben het recht om betrokken te worden bij besluitvormingsprocessen over zaken die hen aangaan, ook in hun schoolopleiding. Dit is geen gangbare praktijk in het onderwijs.

In dit proefschrift werd onderzocht in hoeverre leerlingenparticipatie in besluitvormingsprocessen kan worden bereikt, onder andere door participatief actieonderzoek (participatory action research, PAR) in een lerarenopleiding. Gegevens werden verzameld uit observaties, onderzoeksverslagen van docenten-in-opleiding (dio’s) en interviews met dio’s en lerarenopleiders. Het doel was om leerlingen in staat te stellen op een intensief niveau samen te werken met hun leraren en werkelijke invloed te hebben op veranderingen in de onderwijspraktijk. Het onderzoek toonde aan dat sommige dio-projecten de eerste stadia van ontwikkeling in de richting van dit doel lieten zien en dat leerlingenparticipatie mogelijk was binnen beperkte tijdskaders en contexten. Leerlingen werden betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van de onderzoeksprojecten, en zij droegen daardoor bij aan veranderingen in de inhoud van hun onderwijs en leren of in hun omstandigheden. Het onderzoek benadrukte ook de behoefte aan een hoger niveau van leerlingenparticipatie dan alleen het hebben van een stem en het kunnen uiten van meningen.


In het onderzoek is een matrix ontwikkeld voor het beschrijven en opzetten van participatieve onderzoekspraktijken (de SPinSTAR-matrix), die vier niveaus van participatie onderscheidt tijdens verschillende onderzoeksfasen. Verder leverde het onderzoek een set principes voor PAR door dio’s en hun leerlingen op die meer gedetailleerd inzicht kunnen geven in de participatieve kwaliteiten van de praktijken en de met elkaar verweven mechanismen die van invloed zijn op leerlingenparticipatie.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.