Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Deep Learning For Automated Analysis Of Cardiac Imaging: Applications In Cine And 4D Flow MRI

  • X. Sun
Datum
woensdag 5 juli 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr.ir. B.P.F. Lelieveldt
  • dr.ir. R.J. van der Geest

Samenvatting

Cine en 4D flow cardiale MRI zijn twee belangrijke niet-invasieve MR-beeldvormingstechnieken om de hartfunctie te beoordelen en cardiovasculaire ziekten te diagnosticeren. De beschreven methoden kunnen worden toegepast voor cine MR-beeldkwaliteitsclassificatie en ventrikelsegmentatie zonder humane interactie. Onderzoek naar het combineren en samenvoegen van magnitude- en snelheidsbeelden kan nuttig zijn voor de segmentatie van de linkerventrikel in 4D flow-MRI, wat nog niet volledig is onderzocht. Bovendien hebben wij een netwerk voorgesteld om het bloedstroompatroon te voorspellen op basis van de cine MRI. Door de combinatie van visualisatie van de bloedstroom en myocardiale beweging in een routinematig verkregen standaard CMR-onderzoek, kan de methode mogelijk worden gebruikt in klinische studies.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.