Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Deep Learning For Automated Analysis Of Cardiac Imaging: Applications In Cine And 4D Flow MRI

  • X. Sun
Date
Wednesday 5 July 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof.dr.ir. B.P.F. Lelieveldt
  • dr.ir. R.J. van der Geest

Summary

Cine en 4D flow cardiale MRI zijn twee belangrijke niet-invasieve MR-beeldvormingstechnieken om de hartfunctie te beoordelen en cardiovasculaire ziekten te diagnosticeren. De beschreven methoden kunnen worden toegepast voor cine MR-beeldkwaliteitsclassificatie en ventrikelsegmentatie zonder humane interactie. Onderzoek naar het combineren en samenvoegen van magnitude- en snelheidsbeelden kan nuttig zijn voor de segmentatie van de linkerventrikel in 4D flow-MRI, wat nog niet volledig is onderzocht. Bovendien hebben wij een netwerk voorgesteld om het bloedstroompatroon te voorspellen op basis van de cine MRI. Door de combinatie van visualisatie van de bloedstroom en myocardiale beweging in een routinematig verkregen standaard CMR-onderzoek, kan de methode mogelijk worden gebruikt in klinische studies.

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.