Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Optimizing clinical management of T1 colorectal cancer

  • H. Dang
Datum
woensdag 14 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J.C.H. Hardwick
  • dr. L.J.A.C. Hawinkels
  • dr. J.J. Boonstra

Samenvatting

Met de invoering van het bevolkingsonderzoek dikke darmkanker worden in toenemende mate vroege vormen van darmkanker (zgn. T1 colorectaal carcinomen, T1CRCs) ontdekt. De behandeling van patiënten met T1CRC is complex, omdat zulke tumoren ondanks het vroege stadium al wel in staat zijn uit te zaaien buiten de darmwand. Dit gegeven maakt dat een darm-sparende, zgn. “endoscopische” verwijdering niet altijd afdoende is, en er diverse uitdagingen en lastig te maken beslissingen zich voordoen gedurende het gehele behandeltraject.

Het overkoepelende doel van de onderzoeken in dit proefschrift was het verbeteren van de zorg voor patiënten met T1CRC. In deel 1 van het proefschrift is voor het eerst het micromilieu rondom darmkankercellen, en dan met name de bindweefselcellen (zgn. kanker-geassocieerde fibroblasten, CAFs) in kaart gebracht in T1CRCs. Hieruit blijkt dat CAFs in T1CRC niet dezelfde eigenschappen hebben als CAFs in latere darmkankerstadia en op hun eigen manier kunnen bijdragen aan het ingroeien van darmkankercellen. Deze bevindingen bieden veelbelovende aanknopingspunten voor het ontwikkelen van betere voorspellers voor uitzaaiingen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om te bepalen wie wel en niet profijt gaan hebben van een grote darmoperatie.
Deel 2 van het proefschrift is gefocust op de klinische aspecten van de behandeling van T1CRCs. De onderzoeken in dit deel laten zien dat endoscopische verwijdering uitkomst kan bieden voor steeds meer patiënten met T1CRC, zowel vanuit klinisch oogpunt als vanuit het patiëntperspectief. Echter zijn verdere optimalisaties van bestaande en nieuwe verwijderingstechnieken, en bijbehorende nazorg noodzakelijk zodat er uiteindelijk meer patiënten met T1CRC darm-sparend behandeld kunnen worden.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.