Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Optimizing clinical management of T1 colorectal cancer

  • H. Dang
Date
Wednesday 14 June 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof.dr. J.C.H. Hardwick
  • dr. L.J.A.C. Hawinkels
  • dr. J.J. Boonstra

Summary

Met de invoering van het bevolkingsonderzoek dikke darmkanker worden in toenemende mate vroege vormen van darmkanker (zgn. T1 colorectaal carcinomen, T1CRCs) ontdekt. De behandeling van patiënten met T1CRC is complex, omdat zulke tumoren ondanks het vroege stadium al wel in staat zijn uit te zaaien buiten de darmwand. Dit gegeven maakt dat een darm-sparende, zgn. “endoscopische” verwijdering niet altijd afdoende is, en er diverse uitdagingen en lastig te maken beslissingen zich voordoen gedurende het gehele behandeltraject.

Het overkoepelende doel van de onderzoeken in dit proefschrift was het verbeteren van de zorg voor patiënten met T1CRC. In deel 1 van het proefschrift is voor het eerst het micromilieu rondom darmkankercellen, en dan met name de bindweefselcellen (zgn. kanker-geassocieerde fibroblasten, CAFs) in kaart gebracht in T1CRCs. Hieruit blijkt dat CAFs in T1CRC niet dezelfde eigenschappen hebben als CAFs in latere darmkankerstadia en op hun eigen manier kunnen bijdragen aan het ingroeien van darmkankercellen. Deze bevindingen bieden veelbelovende aanknopingspunten voor het ontwikkelen van betere voorspellers voor uitzaaiingen, die vervolgens kunnen worden gebruikt om te bepalen wie wel en niet profijt gaan hebben van een grote darmoperatie.
Deel 2 van het proefschrift is gefocust op de klinische aspecten van de behandeling van T1CRCs. De onderzoeken in dit deel laten zien dat endoscopische verwijdering uitkomst kan bieden voor steeds meer patiënten met T1CRC, zowel vanuit klinisch oogpunt als vanuit het patiëntperspectief. Echter zijn verdere optimalisaties van bestaande en nieuwe verwijderingstechnieken, en bijbehorende nazorg noodzakelijk zodat er uiteindelijk meer patiënten met T1CRC darm-sparend behandeld kunnen worden.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.