Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Mechanistic Early Phase Clinical Pharmacology Studies with Disease

  • M.F.J.M. Vissers
Datum
woensdag 21 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof⁠.dr⁠. G.J. Groeneveld
  • dr. J.A.A.C. Heuberger

Samenvatting

Degeneratieve ziekten van het zenuwstelsel zoals Alzheimer, de ziekte van Parkinson en ALS, zijn ernstig, progressief en uiteindelijk fataal. De meeste bestaande geneesmiddelen voor deze neurodegeneratieve aandoeningen verlichten alleen tijdelijk symptomen, vergroten de mobiliteit of verzachten de pijn, maar vertragen de ziekteprogressie (achteruitgang) niet.
Dit proefschrift beschrijft een methode om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen die ziekteprogressie bij neurodegeneratieve aandoeningen zouden kunnen remmen efficiënt uit te voeren.  Namelijk door het gebruik van farmacodynamische biomarkers. Dit zijn signaal stoffen om de grootte van een geneesmiddelresponse te kunnen meten. Deze biomarkers kunnen ingezet worden in vroege klinisch-farmacologische studies bij gezonde vrijwilligers of kleine groepen patiënten, om zo vroeg mogelijk in het ontwikkelstadium de beste kandidaat-geneesmiddelen en hun verwachte therapeutische dosering te selecteren. Dit helpt om gefundeerde keuzes te kunnen maken om een potentieel nieuw geneesmiddel door te ontwikkelen in grote en dure fase 2 en 3 (registratie) studies, of juist om de ontwikkeling van een niet-kansrijk middel zo vroeg mogelijk te staken.
Deze biomarker-methode is bovendien toegepast in dit proefschrift bij onderzoek naar 2 nieuwe geneesmiddelen die mogelijk ziekteprogressie zouden kunnen vertragen bij Alzheimer en ALS (een RIPK1-remmer) of de ziekte van Parkinson (een LRRK2-remmer). De onderzoeksresultaten van meerdere vroege klinisch-farmacologische studies in gezonde vrijwilligers en patiënten beschreven in dit proefschrift vormen de basis voor grotere fase 2 en 3 vervolgstudies die inmiddels zijn ingezet met ALS patiënten en Parkinsonpatiënten. Beide met het doel om te bevestigen of deze middelen inderdaad ziekteprogressie kunnen vertragen, wat een grote doorbraak zou betekenen in de behandeling van deze aandoeningen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.