Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Comparative Effectiveness of Surgery for Traumatic Acute Subdural Hematoma

  • T.A. van Essen
Datum
donderdag 8 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. W. Peul
  • Prof.dr. H. Lingsma
  • dr. G. de Ruiter (Haaglanden Medical Center)

Samenvatting

Wat is de beste keuze als elke seconde telt?

Traumatisch hersenletsel is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor jonge mensen en een bepaalde hersenbloeding, het acuut subduraal hematoom, is de doodsoorzaak in de meeste gevallen. De hoeksteen van de behandeling is acute neurochirurgie, dat wil zeggen een acute hersenoperatie met verwijdering van de bloeding of conservatieve behandeling met nauwkeurige monitoring en eventueel in tweede instantie een operatie. Bij patiënten die snel neurologisch achteruitgaan is de noodzaak van een operatie duidelijk; zonder acute chirurgie blijft de verhoogde intracraniale druk bestaan en zal daardoor de patiënt overlijden. Het grootste deel van de patiënten echter kan conservatief behandeld worden met nauwkeurige monitoring. Deze beslissing vergt dat de neurochirurg het risico van de operatie afweegt tegen het risico op onherstelbare neurologische achteruitgang bij (initieel) conservatieve behandeling.

Mijn proefschrift had als belangrijkste onderzoeksvraag welke patiënten acuut geopereerd moeten worden. Van 2015 tot en met 2020 heb ik samen met Europese collega’s patiënten met een acuut subduraal hematoom verzameld in een studie. In dit door de Europese Unie gesponsorde onderzoek kwamen we uit op 1407 patiënten met een acuut subduraal hematoom, uit 65 centra en 18 landen.
De studie liet grote verschillen zien tussen traumacentra en tussen neurochirurgen wat een acute operatie betreft. Het belangrijkste resultaat was dat patiënten die behandeld werden in centra met een voorkeur voor acuut opereren dezelfde uitkomst hadden als patiënten in centra met een voorkeur voor een conservatieve, monitor behandeling.
Dat impliceert voor de klinische praktijk dat als er twijfel is bij een patiënt of er geopereerd moet worden, een acute operatie vaak niet nodig is, en er conservatief behandeld kan worden, zonder nadeel voor de patiënt. In veel gevallen kan dus voortaan van een dure en complicatie gevoelige hersenoperatie worden afgezien.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.