Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Comparative Effectiveness of Surgery for Traumatic Acute Subdural Hematoma

  • T.A. van Essen
Date
Thursday 8 June 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof.dr. W. Peul
  • Prof.dr. H. Lingsma
  • dr. G. de Ruiter (Haaglanden Medical Center)

Summary

Wat is de beste keuze als elke seconde telt?

Traumatisch hersenletsel is wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor jonge mensen en een bepaalde hersenbloeding, het acuut subduraal hematoom, is de doodsoorzaak in de meeste gevallen. De hoeksteen van de behandeling is acute neurochirurgie, dat wil zeggen een acute hersenoperatie met verwijdering van de bloeding of conservatieve behandeling met nauwkeurige monitoring en eventueel in tweede instantie een operatie. Bij patiënten die snel neurologisch achteruitgaan is de noodzaak van een operatie duidelijk; zonder acute chirurgie blijft de verhoogde intracraniale druk bestaan en zal daardoor de patiënt overlijden. Het grootste deel van de patiënten echter kan conservatief behandeld worden met nauwkeurige monitoring. Deze beslissing vergt dat de neurochirurg het risico van de operatie afweegt tegen het risico op onherstelbare neurologische achteruitgang bij (initieel) conservatieve behandeling.

Mijn proefschrift had als belangrijkste onderzoeksvraag welke patiënten acuut geopereerd moeten worden. Van 2015 tot en met 2020 heb ik samen met Europese collega’s patiënten met een acuut subduraal hematoom verzameld in een studie. In dit door de Europese Unie gesponsorde onderzoek kwamen we uit op 1407 patiënten met een acuut subduraal hematoom, uit 65 centra en 18 landen.
De studie liet grote verschillen zien tussen traumacentra en tussen neurochirurgen wat een acute operatie betreft. Het belangrijkste resultaat was dat patiënten die behandeld werden in centra met een voorkeur voor acuut opereren dezelfde uitkomst hadden als patiënten in centra met een voorkeur voor een conservatieve, monitor behandeling.
Dat impliceert voor de klinische praktijk dat als er twijfel is bij een patiënt of er geopereerd moet worden, een acute operatie vaak niet nodig is, en er conservatief behandeld kan worden, zonder nadeel voor de patiënt. In veel gevallen kan dus voortaan van een dure en complicatie gevoelige hersenoperatie worden afgezien.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.