Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Capillary Electrophoresis-Mass Spectrometry based Metabolomics Approaches for Volume-restricted Applications

  • M. Admiraal-van Mever
Datum
woensdag 14 juni 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • dr. R. Ramautar
  • Prof.dr. T. Hankemeier

Samenvatting

Metabolomics is een krachtige tool om inzicht te verkrijgen in de complexiteit van de menselijke biologie en de pathofysiologie van ziekten⁠. Door het metaboloom te analyseren, wat verwijst naar de verzameling van stofwisselingsproducten die aanwezig zijn binnen een biologisch systeem, kan direct de fysiologische status van een organisme worden verkregen⁠. Metabolomics is naar voren gekomen als een veelbelovende techniek voor neurowetenschappelijk onderzoek, omdat het helpt om licht te werpen op de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan neurodegeneratieve en neuropsychiatrische ziekten⁠. Een van de belangrijkste uitdagingen binnen (hersen)metabolomics is de betrouwbare en gevoelige analyse van volume-gelimiteerde biologische monsters⁠. In dit proefschrift worden innovatieve analytische workflows op microschaal ontwikkeld, gebaseerd op capillaire elektroforese (CE) gekoppeld aan massaspectrometrie (MS), om metabole profielen te genereren in monsters met een beperkt volume⁠. Hierbij wordt aangetoond dat de technische reproduceerbaarheid, detectiegevoeligheid en metabole dekking van CE-MS voldoende zijn om toepassing mogelijk te maken voor verschillende volume-gelimiteerde matrices die van belang zijn voor neurowetenschappelijk onderzoek⁠.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

Marieke Epping
Adviseur wetenschapscommunicatie
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.