Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Migraine as a cardiovasculair risk factor for women

  • K.M. Linstra
Datum
dinsdag 16 mei 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.J.H. Wermer
  • Prof.dr. A. Maassen van den Brink
  • Prof.dr. G.M. Terwindt

Samenvatting

In dit proefschrift wordt de rol van migraine als cardiovasculaire risicofactor onderzocht in populaties met een verschillende voorgeschiedenis, zoals een herseninfarct of polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). Hierbij ligt de nadruk op vrouwspecifieke factoren en sekseverschillen, en werden zowel conventionele als nieuwe maten voor vasculaire gezondheid onderzocht. Dit proefschrift is geschreven in het kader van het CREW consortium. Het CREW-consortium was een onderzoeksverband van grote medische centra in Nederland in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en het Nederlands Hartinstituut, met als doel om vrouwspecifieke cardiovasculaire pathofysiologie te onderzoeken. Het CREW-MIST project (Cardiovascular risk profile in Women – microvascular status) dat deel uitmaakte van dit onderzoek, richtte zich op migraine in relatie tot herseninfarcten bij jonge vrouwen, met aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen zoals zwangerschaps- en geslachtshormoongerelateerde aandoeningen en het beoordelen van de (micro)vasculaire gezondheid door middel van beeldvorming van het hart en brein en functionele vaatmetingen.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.