Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Migraine as a cardiovasculair risk factor for women

  • K.M. Linstra
Date
Tuesday 16 May 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof.dr. M.J.H. Wermer
  • Prof.dr. A. Maassen van den Brink
  • Prof.dr. G.M. Terwindt

Summary

In dit proefschrift wordt de rol van migraine als cardiovasculaire risicofactor onderzocht in populaties met een verschillende voorgeschiedenis, zoals een herseninfarct of polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). Hierbij ligt de nadruk op vrouwspecifieke factoren en sekseverschillen, en werden zowel conventionele als nieuwe maten voor vasculaire gezondheid onderzocht. Dit proefschrift is geschreven in het kader van het CREW consortium. Het CREW-consortium was een onderzoeksverband van grote medische centra in Nederland in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting en het Nederlands Hartinstituut, met als doel om vrouwspecifieke cardiovasculaire pathofysiologie te onderzoeken. Het CREW-MIST project (Cardiovascular risk profile in Women – microvascular status) dat deel uitmaakte van dit onderzoek, richtte zich op migraine in relatie tot herseninfarcten bij jonge vrouwen, met aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen zoals zwangerschaps- en geslachtshormoongerelateerde aandoeningen en het beoordelen van de (micro)vasculaire gezondheid door middel van beeldvorming van het hart en brein en functionele vaatmetingen.

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.