Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Digital Thesauri as Semantic Treasure Troves

  • S.S. Stolk
Datum
woensdag 31 mei 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. R.H. Bremmer
  • dr. M.H. Porck
  • Prof.dr. P.Th.J.M. Vossen (VU)

Samenvatting

“Veranderen, wijzigen, of aanpassen?” Het kiezen van het juiste woord, bijvoorbeeld bij het opstellen van een tekst of toespraak, wordt eenvoudiger met een thesaurus. Deze woordenboeken zijn enorm waardevol voor het opzoeken van verschillende woorden die een bepaalde betekenis uit kunnen drukken. Daarnaast zijn thesauri ook nuttig op andere wijzes: zo zijn ze ware schatten voor taalkundig, cultureel en literatuurkritisch onderzoek — in het bijzonder wanneer deze bronnen groepen van synoniemen niet alfabetisch rangschikken, van a tot z, maar in een hiërarchie op basis van de betekenis van de woorden.

Dit proefschrift verkent hoe internetpublicaties van thesauri verbeterd kunnen worden voor gebruik in onderzoek
. Deze verkenning wordt toegepast op een specifieke thesaurus, "A Thesaurus of Old English", voor het Engels zoals het in de vroege middeleeuwen gesproken en geschreven werd. Door deze thesaurus op nieuwe wijze beschikbaar te stellen op het internet, kon worden nagegaan of onderzoek baat heeft bij het gebruiken van een bepaalde digitale vorm (Linguistic Linked Data) en een website die extra functionaliteit biedt ten opzichte van bestaande websites voor thesauri (de website Evoke, ontwikkeld als onderdeel van dit proefschrift). Verschillende wetenschappers, deelnemend aan het project Exploring Early Medieval English Eloquence, hebben gewerkt met deze materialen en tonen aan dat thesauri nog niet uitgeput zijn voor onderzoek. Integendeel, hun resultaten demonstreren dat de nieuwe digitale vorm, en de functionaliteiten zoals aangeboden door Evoke, veel te bieden hebben voor het verkrijgen van nieuwe inzichten in taal en cultuur.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.