Universiteit Leiden

nl en

Boekpresentatie

Boekpresentatie 'Het tij tegen'

Datum
dinsdag 16 mei 2023
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
de Spaanse Trap
Boek 'Het Tij Tegen'

Op 16 mei 2023 vindt de boekpresentatie van 'Het tij tegen' van Herman Tjeenk Willink plaats. Een eerste exemplaar van het boek wordt in ontvangst genomen door Claudia de Breij. 

Het boek wordt vervolgens door de auteur worden aangeboden aan: 

  • Huri Sahin, burgemeester van Rijswijk;
  • Caspar van den Berg, hoogleraar en bestuurskundige bij Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; 
  • Esther Bodde, ambtenaar bij de belastingdienst en 
  • Mark Lievisse Adriaanse, journalist bij NRC.

De aanbieding is ook een symbolische overdracht van kennis uit ervaring aan een jongere generatie.

Programma

16:00 uur Inloop
16:30 uur Opening door uitgever Mai Spijkers
16:35 uur Overhandiging eerste exemplaren
17:00 uur Borrel

Over 'Het tij tegen'

Meer dan een halve eeuw was Herman Tjeenk Willink direct betrokken bij ontwikkelingen in en rond de overheid: als publieke ambtsdrager, als maatschappelijk bestuurder, als kritische beschouwer. Hij werd niet moe erop te wijzen dat de overheid in haar beleid én functioneren moet voldoen aan de eisen van democratie en recht. Die bieden burgers zekerheid: de zekerheid dat ieder zijn zegje kan doen en wordt gehoord, de zekerheid dat ieder gelijk is voor de wet en rechtsbescherming geniet, de zekerheid dat de overheid zegt wat zij doet en doet wat zij moet doen.

Door de dominantie van het geld als ijkpunt voor beleid en het managementdenken zijn die zekerheden gestaag uitgehold. Dáártegen komen burgers – terecht, en niet voor het eerst – in opstand. Juist nu ingrijpende veranderingen nodig zijn, ontbreken vertrouwen en draagvlak. In Het tij tegen gaat de auteur na hoe het zover kon komen, en vooral wat eraan te doen valt, en door wie.

De auteur

Minister van staat Herman Tjeenk Willink (1942) was onder meer voorzitter van de Eerste Kamer, vicepresident van de Raad van State en meermalen kabinetsinformateur. Hij publiceerde recentelijk de boeken Groter denken, kleiner doen (PrinsjesBoekenPrijs 2019) en Kan de overheid crises aan?. In 2022 ontving hij de PrinsjesPrijs vanwege zijn bijzondere betekenis voor het parlement en de democratie in Nederland.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar publiciteit@pbo.nl o.v.v. 'Boekpresentatie Het tij tegen'. 

Uitgeverij Prometheus 'Het Tij Tegen'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.