Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Understanding uncertainty

  • B.J.T.H. Bernards
Datum
woensdag 19 april 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. S.M. Groeneveld
  • dr. J. van der Voet
  • dr. S. van der Pas

Samenvatting

De decentralisaties in het sociaal domein van 2015 hebben geleid tot de introductie van wijkteams in de meeste Nederlandse gemeenten⁠. Deze wijkteams hebben als doel om zorg en ondersteuning dichter bij de burger te brengen en om maatwerk mogelijk te maken⁠. Hiervoor is alleen het inrichten van wijkteams echter onvoldoende⁠. Het vraagt ook om een nieuwe manier van werken van professionals⁠. De impact die de decentralisaties daarmee hebben op professionals is de focus van dit proefschrift⁠.

In het bijzonder kijkt dit proefschrift daarvoor naar de onzekerheidservaringen van professionals⁠. Deze onzekerheidservaringen kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit de opdracht voor professionals om te zoeken naar maatwerkoplossingen voor burgers en niet langer blindelings regels uit te voeren⁠. Aan de hand van interviews, surveyonderzoek en dagboekstudies heeft dit proefschrift onzekerheid ontrafeld⁠.

In tegenstelling tot wat op basis van bestuurskundige theorie verwacht kan worden, laat het proefschrift daarbij zien dat onzekerheid niet door regels gereduceerd kan worden⁠. Sterker nog, inconsistenties tussen (stelsels van) regels zorgen juist voor meer onzekerheid⁠. Daar komt nog bij dat een teveel aan regels de doelen van de decentralisaties hindert: maatwerkoplossingen zijn niet te vangen in regels⁠.

Het leiderschap van teamleiders in wijkteams kan onzekerheid wel reduceren⁠. Leiderschap kan er zelfs voor zorgen dat professionals onzekerheid ten goede aanwenden in hun werk⁠. Zij maken dan gebruik van de interpretatieruimte die onzekerheid óók biedt en benutten deze om te innoveren en tot maatwerk te komen⁠. Zo kan leiderschap de sleutel vormen tot het laten slagen van de decentralisaties in het sociaal domein⁠.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.