Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Functional analysis of genetic variants in PALB2 and CHEK2

  • R.A.C.M. Boonen
Datum
dinsdag 4 april 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. H. van Attikum
  • Prof.dr. P. Devilee

Samenvatting

Pathogene (ofwel ziekmakende) varianten in de genen PALB2 en CHEK2 zijn geassocieerd met een verhoogd risico om borstkanker te ontwikkelen. In tegenstelling tot genetische varianten die duidelijk pathogeen zijn, zijn er echter veel zeldzame missense varianten die als ‘variants of uncertain significance’ (VUS) geclassificeerd zijn. Voor dragers van deze varianten (in de kiembaan), is het compleet onduidelijk of ze een verhoogd risico lopen om borstkanker te ontwikkelen. Aangezien deze onduidelijkheid voor enorme stress kan zorgen, is het van groot belang dat we de pathogeniciteit van deze VUSsen beter in kunnen schatten. Een van de manieren om dit te doen is door te kijken of een dergelijke VUS een effect heeft op de functie van het geproduceerde eiwit. In dit proefschrift wordt dan ook de ontwikkeling van twee robuuste testsystemen gepresenteerd die het mogelijk maken om de functionaliteit van PALB2 en CHEK2 missense VUSsen te analyseren. Door middel van deze functionele analyse, zijn er meerdere missense VUSsen geïdentificeerd (in beide PALB2 en CHEK2), die functioneel gezien net zo schadelijk zijn als een aantal bekende pathogene varianten in deze genen. Verder zien we dat de gemeten functionaliteit correleert met de mate van borstkankerrisico. Deze bevinding vergroot dus de klinische waarde van de functionele analyse van VUSsen, omdat de varianten die schadelijk zijn met betrekking tot eiwit functie, direct vertaald kunnen worden naar klinisch handelen, vergelijkbaar met hoe het nu voor pathogene varianten gebeurt.

 

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.