Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Specialisatieopleiding Business Valuation en Schadebegroting in het Recht

Datum
maandag 6 maart 2023 - maandag 26 juni 2023
Locatie
Oude Sterrenwacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

Advocaten, rechters, bedrijfsjuristen en fiscalisten worden meer en meer geconfronteerd met conflicten tussen partijen waarin waarderings- en/of schaderapporten een prominente rol spelen, of waarbij een waarderingsuitkomst of de omvang van de geleden schade nog dient te worden vastgesteld. Het valt niet mee om te begrijpen hoe waarderings- en schadedeskundigen tot een uitkomst zijn gekomen, welke uitgangspunten zijn gehanteerd, welke methode is gebruikt, wat de diepgang en reikwijdte van het onderzoek is geweest, en vooral door wat en wie ze zich hebben laten leiden. Om een waarderings- of schaderapport goed te kunnen duiden en te beoordelen,of juist zelf een deskundige te betrekken in een waarderings- of schadevraagstuk, is vergaande kennis omtrent bedrijfswaarderingen en schadebegroting benodigd. Zonder zelf een financieel deskundige te zijn of te worden, kunnen juristen zich uitstekend een beeld vormen omtrent een waarderingsuitkomst of schade-uitkomst. Van belang hierbij is het begrijpen van de dominante economische theorieën op het gebied van bedrijfswaardering en schadebegroting, hoe deze in een specifieke casus kunnen worden betrokken en waar deze kunnen schuren met de juridische praktijk. Hoe een waarderings- of schadebegrotingsproces optimaal kan worden ingericht, welke instructies aan een financieel deskundige kunnen worden gegeven en welke vragen dienen te worden gesteld om de kwaliteit van de uitkomst te kunnen beoordelen. En ook welke waarderings- en schadebegrippen van belang zijn, hoe deze dienen te worden uitgelegd, evenals hoe het komt dat uitkomsten van financieel deskundigen in waarderingen en schadeberekeningen veelal sterk uiteenlopend zijn. Vanuit de actuele praktijk en wetenschap verkrijgt u van topdocenten op gestructureerde wijze specialistische kennis en inzichten die u een voorsprong geven in uw werk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.