Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Fear of choking and fear of falling in middle and end stage patients with Huntington’s disease

  • K. Kalkers
Datum
donderdag 30 maart 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. R.A.C. Roos
  • Prof.dr. J.M.G.A. Schols (Maastricht University)

Samenvatting

Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van angst voor verslikken en angst voor vallen bij mensen met de ziekte van Huntington (ZVH) en hun verzorgers. Dysfagie en vallen komen veel voor bij de ZVH en kunnen leiden tot angst voor verslikken en angst voor vallen. Kennis hierover ontbreekt echter grotendeels, evenals kennis over de relatie tussen cognitieve en emotionele factoren en deze vormen van angst.
De studie bevestigt dat valprevalentie en prevalentie van dysfagiesymptomen hoog is. Maar er wordt ook een prevalentie van ongeveer 50% gerapporteerd voor angst voor verslikken en vallen bij mensen met de ZVH. Hun informele zorgverleners rapporteren echter de meeste angst. Ernst van de dysfagie symptomen was een voorspeller voor angst voor verslikken en anticiperend inzicht in valrisico’s en geslacht bleken voorspellers van angst voor vallen. Bij de meeste individuen met de ZVH wordt een combinatie van preventieve maatregelen ingezet.
Omdat angst voor verslikken en angst voor vallen een daadwerkelijke belasting zijn voor zowel patiënten als zorgverleners, en invloed kunnen hebben op het lichamelijk functioneren, is het belangrijk om deze problemen in de dagelijkse praktijk aan te pakken. Dit kan door meer (multidisciplinaire) aandacht te hebben voor angst voor verslikken en vallen tijdens het verloop van de ziekte, waarbij ook de informele zorgverleners betrokken worden. Toekomstig onderzoek kan zowel het omgaan met dysfagie en angst voor verslikken als het omgaan met vallen en angst voor vallen verbeteren. Omdat het ondervragen van mensen met de ZVH soms moeilijk is, vanwege spraak- en cognitieve problemen, kan worden gezocht naar diagnostische instrumenten om dit te vergemakkelijken, zoals draagbare elektronische apparatuur.

 

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.