Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Fear of choking and fear of falling in middle and end stage patients with Huntington’s disease

  • K. Kalkers
Date
Thursday 30 March 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. R.A.C. Roos
  • Prof. J.M.G.A. Schols (Maastricht University)

Summary

Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken van angst voor verslikken en angst voor vallen bij mensen met de ziekte van Huntington (ZVH) en hun verzorgers. Dysfagie en vallen komen veel voor bij de ZVH en kunnen leiden tot angst voor verslikken en angst voor vallen. Kennis hierover ontbreekt echter grotendeels, evenals kennis over de relatie tussen cognitieve en emotionele factoren en deze vormen van angst.
De studie bevestigt dat valprevalentie en prevalentie van dysfagiesymptomen hoog is. Maar er wordt ook een prevalentie van ongeveer 50% gerapporteerd voor angst voor verslikken en vallen bij mensen met de ZVH. Hun informele zorgverleners rapporteren echter de meeste angst. Ernst van de dysfagie symptomen was een voorspeller voor angst voor verslikken en anticiperend inzicht in valrisico’s en geslacht bleken voorspellers van angst voor vallen. Bij de meeste individuen met de ZVH wordt een combinatie van preventieve maatregelen ingezet.
Omdat angst voor verslikken en angst voor vallen een daadwerkelijke belasting zijn voor zowel patiënten als zorgverleners, en invloed kunnen hebben op het lichamelijk functioneren, is het belangrijk om deze problemen in de dagelijkse praktijk aan te pakken. Dit kan door meer (multidisciplinaire) aandacht te hebben voor angst voor verslikken en vallen tijdens het verloop van de ziekte, waarbij ook de informele zorgverleners betrokken worden. Toekomstig onderzoek kan zowel het omgaan met dysfagie en angst voor verslikken als het omgaan met vallen en angst voor vallen verbeteren. Omdat het ondervragen van mensen met de ZVH soms moeilijk is, vanwege spraak- en cognitieve problemen, kan worden gezocht naar diagnostische instrumenten om dit te vergemakkelijken, zoals draagbare elektronische apparatuur.

 

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.