Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Equsum classification and registration in deep endometriosis surgery

  • J. Metzemaekers
Datum
donderdag 9 februari 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. F.W. Jansen

 

Samenvatting
Uit dit proefschrift kunnen we concluderen, dat registratie en classificatie van endometriose vaak suboptimaal is, vanwege een gebrek aan uniformiteit en een overvloed aan complexe classificatiesystemen. Om deze problemen op te lossen hebben we een digitaal systeem (EQUSUM) gecreëerd voor uniforme registratie en classificatie van endometriose. Met deze uniforme data registratie tool is het mogelijk om op professioneel niveau te communiceren tussen artsen en ziekenhuizen op zowel nationaal als internationaal niveau. Bovendien maakt één uniforme database wetenschappelijk onderzoek mogelijk, wat kan leiden tot betrouwbare inzichten en verbetering van behandelstrategieën voor endometriose patiënten.

Om een optimaal inzicht te krijgen in de behandelresultaten is het noodzakelijk om niet alleen klinische uitkomsten zoals bloedverlies, operatieduur en complicaties te rapporteren.  Het is van vitaal belang om patiënt gerapporteerde uitkomsten te verzamelen die haar kwaliteit van leven (beter) weerspiegelen. Twee studies in dit proefschrift waren gericht op de visie van endometriose patiënten over de huidige zorg en behandelingsopties voor endometriose. De resultaten van deze onderzoeken leerden ons dat informatievoorziening vaak te kort schiet in het gezamenlijke besluitvormingsproces, waardoor het voor deze vrouwen moeilijk is om een weloverwogen keuze te maken bij moeilijke behandelbeslissingen. Verder hebben deze onderzoeken ons laten zien dat vruchtbaarheid een belangrijke factor is in het besluitvormingsproces, maar dit niet alles bepalend mag zijn.

Met dit proefschrift over (diepe) endometriose hopen we verbeteringen door te voeren aan het zorgsysteem in Nederland met betrekking tot de endometriosezorg. Op deze manier profiteren toekomstige endometriose patiënten van het geleverde wetenschappelijk onderzoek.

 

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.