Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Equsum classification and registration in deep endometriosis surgery

  • J. Metzemaekers
Date
Thursday 9 February 2023
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. F.W. Jansen

Summary
Uit dit proefschrift kunnen we concluderen, dat registratie en classificatie van endometriose vaak suboptimaal is, vanwege een gebrek aan uniformiteit en een overvloed aan complexe classificatiesystemen. Om deze problemen op te lossen hebben we een digitaal systeem (EQUSUM) gecreëerd voor uniforme registratie en classificatie van endometriose. Met deze uniforme data registratie tool is het mogelijk om op professioneel niveau te communiceren tussen artsen en ziekenhuizen op zowel nationaal als internationaal niveau. Bovendien maakt één uniforme database wetenschappelijk onderzoek mogelijk, wat kan leiden tot betrouwbare inzichten en verbetering van behandelstrategieën voor endometriose patiënten.

Om een optimaal inzicht te krijgen in de behandelresultaten is het noodzakelijk om niet alleen klinische uitkomsten zoals bloedverlies, operatieduur en complicaties te rapporteren.  Het is van vitaal belang om patiënt gerapporteerde uitkomsten te verzamelen die haar kwaliteit van leven (beter) weerspiegelen. Twee studies in dit proefschrift waren gericht op de visie van endometriose patiënten over de huidige zorg en behandelingsopties voor endometriose. De resultaten van deze onderzoeken leerden ons dat informatievoorziening vaak te kort schiet in het gezamenlijke besluitvormingsproces, waardoor het voor deze vrouwen moeilijk is om een weloverwogen keuze te maken bij moeilijke behandelbeslissingen. Verder hebben deze onderzoeken ons laten zien dat vruchtbaarheid een belangrijke factor is in het besluitvormingsproces, maar dit niet alles bepalend mag zijn.

Met dit proefschrift over (diepe) endometriose hopen we verbeteringen door te voeren aan het zorgsysteem in Nederland met betrekking tot de endometriosezorg. Op deze manier profiteren toekomstige endometriose patiënten van het geleverde wetenschappelijk onderzoek.

 

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.