Universiteit Leiden

nl en

Studiemiddag

VSR studiemiddag 'Interdisciplinair onderwijs aan de juridische faculteiten'

Datum
woensdag 18 januari 2023
Tijd
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

De Dutch-Flemish Law and Society Association, oftewel de Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht (VSR) organiseert op woensdag 18 januari 2023 op Campus Wijnhaven/Den Haag een studiemiddag met een onderwerp op het gebied van onderwijs: Interdisciplinair onderwijs aan de juridische faculteiten

De sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht is van oudsher ondergebracht bij de juridische faculteiten, en zo ook het onderwijs dat ingaat op het externe perspectief op het recht. De plek van dergelijk onderwijs in de juridische curricula verschilt van faculteit tot faculteit, maar het huidige tijdsgewricht ziet over de hele linie een toenemende belangstelling voor law-in-context en het opleiden van T-shaped lawyers.

De studiemiddag van de VSR reageert op deze tendens, en brengt te berde enerzijds de kansen die er liggen voor de sociaalwetenschappelijke bestudering van het recht, en anderzijds de gevaren die er loeren als bij interdisciplinaire inspanningen de betrokken disciplines elkaar onvoldoende serieus nemen.

Vanuit verschillende Universiteiten en faculteiten komen sprekers bijeen die ervaring hebben met het verzorgen van interdisciplinair onderwijs aan juridische studenten én vice versa, het onderwijzen van recht aan niet juridisch onderlegde studenten. Zij gaan in op hun ervaringen, delen lessons learned en poneren vooral ook hun visie op wat er anders kan en moet in interdisciplinair onderwijs aan de juridische faculteiten.

De keynote wordt uitgesproken door Prof. dr. mr. Maartje van der Woude, hoogleraar Rechtssociologie aan de Universiteit Leiden.

De sprekers voor het panel zijn:
dr. Paulien de Winter (RUG) (Sociologie & R-studenten)
mr. Nawal Mustafa (VU) (Positionaliteit, intersectionaliteit & R-studenten)
Malouke Kuiper MSc (UvA) (Psychologie & R-studenten)
dr. mr. Willem-Jan Kortleven (EUR) (Inclusie, diversiteit & R-studenten)
Alison Fischer JD (LU) (Critical Race Studies & R-studenten)
Prof. dr. Ellen Desmet (UGent) (Een Proeverij voor Vlaamse R-studenten)
dr. Tobias Arnoldussen (UvT) (Recht & niet R-studenten)

De studiemiddag (in het Nederlands) duurt van 13.30 tot 16.30 uur en aansluitend is er een borrel tot 17.30 uur.

Via deze link kunt u zich aanmelden. De ALV (+ lunch) is alleen voor leden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.