Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

GEANNULEERD: Merlijnlezing: Stormruiters. Stepperijken in de wereldgeschiedenis

Datum
woensdag 25 januari 2023
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
2.27

DEZE LEZING IS HELAAS GEANNULEERD, WIJ HOPEN TZT EEN NIEUWE DATUM BEKEND TE MAKEN

De eerste Merlijnlezing van 2023 wordt gegeven door Prof.dr. Peter Hoppenbrouwers. In het najaar van 2023 verschijnt zijn boek ‘Euraziatische stepperijken in de wereldgeschiedenis’ bij Uitgeverij Prometheus. Tijdens deze lezing geeft Hoppenbrouwers een voorproefje van zijn boek.

Stormruiters. Stepperijken in de wereldgeschiedenis

De wereld van de Euraziatische steppen dringt nog maar zelden door tot in onze huiskamers. Het 8-uur journaal bericht soms over Oeigoeren die vervolgd worden en Kazachen die in opstand komen. Drie op reis en Floortje naar het einde van de wereld doen op zijn tijd Mongolië aan, met als vast hoogtepunt het bezoek aan een authentieke yurt waar de ontzette reporters worden getrakteerd op gefermenteerde paardenmelk.

Het is amper voor te stellen dat de gemarginaliseerde en verpauperde steppenomaden uit deze gebieden in de pre-industriële tijd met enige regelmaat rijken van enorme omvang vormden, die het lot van grote beschavingen in China, Perzië, India, Irak, Klein-Azië en Oost- en Zuidoost-Europa medebepaalden. Iedereen heeft natuurlijk wel eens iets gehoord over de Hunnen en de Mongolen, maar daarmee houdt kennis over dat verbazingwekkende fenomeen voor de meesten wel op. Om in die leemte te voorzien is Peter Hoppenbrouwers een op een breed historisch geïnteresseerd publiek gericht boek aan het schrijven over ‘Euraziatische stepperijken in de wereldgeschiedenis’, dat in het najaar van 2023 bij Uitgeverij Prometheus zal verschijnen. Zijn boek beoogt niet alleen het onderwerp in zijn volle historische en ruimtelijke reikwijdte te bestrijken – de tekst loopt van 7000 vóór Christus tot nu en heeft een geografische bandbreedte van 9000 kilometer – maar ook daarbinnen patronen te onderscheiden en aan te geven waarom met zo’n grote regelmaat stepperijken konden ontstaan.

In zijn voordracht zal Peter Hoppenbrouwers een en ander vertellen over de totstandkoming en uiteindelijke inhoud van het boek, en over de velerlei problemen waartegen hij tijdens vooronderzoek en schrijfproces is aangelopen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.