Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Design of homogeneous water oxidation catalysts

  • D. den Boer
Datum
donderdag 1 december 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Als onderdeel van de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is het opslaan van energie een van de grootste uitdagingen. Het gebruik van de energiedrager waterstof is een potentiële oplossing voor het opslaan van energie. Om waterstof te produceren is een efficiënte en goedkope wateroxidatiekatalysator nodig. In dit promotieonderzoek is gekeken naar hoe dit soort katalysatoren de reactie uitvoeren en wat het mechanisme hierachter is. Op basis hiervan werd de katalysator aangepast om deze efficiënter te maken. Dit onderzoek vergroot het inzicht en geeft ideeën voor een nieuwe generatie wateroxidatiekatalysatoren, welke essentieel zijn voor efficiënte en economisch‐realistische watersplitsing

Promotor(en)

  • Dr. D.G.H. Hetterscheid
  • Prof.dr. E. Bouwman

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.