Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Phakic intraocular lens implantation: A life-long patient journey

  • Z.S. Gaurisankar
Datum
dinsdag 22 november 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. G.P.M. Luyten

Samenvatting

Dit proefschrift heeft betrekking op de implantatie van de iris-gefixeerde Artisan lens voor correctie van een (hoge) brilsterkte bij volwassenen. Een lange follow-up van deze patiënten in de afgelopen decennia heeft ons waardevolle kennis opgeleverd rondom het proces vanaf implantatie tot aan het verwijderen van de Artisan lens. Gezien bijziendheid een wereldwijd groeiend probleem is, is de verwachting dat deze behandeling vaker toegepast zal worden en dat elke oogarts een dergelijke patiënt vaker in zijn/haar praktijk zal treffen. Zo blijkt uit dit proefschrift dat deze behandeling veilig en effectief is, maar levenslange follow-up essentieel blijft. Andere interessante inzichten zijn bijvoorbeeld de toename in aslengte over tijd van ogen die bijziend zijn, op volwassen leeftijd; dat de bepaling van de positie van de iris-gefixeerde lens per apparaat wat kan verschillen en dat een combinatie-procedure van het verwijderen van de lens en een staaroperatie veilig kan.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.