Universiteit Leiden

nl en

Cursus

Specialisatiecursus: Duurzaamheid als kompas voor ondernemingen

Datum
vrijdag 25 november 2022
Tijd
Locatie
Oude Sterrenwacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden

De transitie van de samenleving naar meer duurzaamheid is volop aan de gang. Dit heeft vergaande gevolgen voor het maatschappelijk en het juridisch speelveld waarbinnen onderneming kunnen acteren. Ondernemingen zullen in toenemende mate hun organisatie moeten aanpassen op deze nieuwe realiteit. Het zich snel ontwikkelende juridisch kader vraagt van ondernemingen de nodige veranderingen voor de naleving van wet- en regelgeving. Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in recente juridische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die relevant zijn voor de organisatie van de onderneming. Denk hierbij aan ontwikkelingen op sustainable corporate governance, supply chain due diligence en sustainable finance. Na afloop van deze cursus bent u beter in staat om juridische aspecten van duurzaamheid te integreren in ondernemingsbeleid of ondernemingsbeleid te beoordelen op de mate waarin dit transitie ready is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.