Universiteit Leiden

nl en

Alumni-activiteit

Cleveringabijeenkomst Utrecht

Datum
donderdag 24 november 2022
Tijd
Locatie
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven
Jan Steenlaan 38
3723 BV Bilthoven

Conflict narratieven en roofkunst

De Cleveringabijeenkomst Utrecht e.o. vindt dit jaar plaats op 24 november met als onderwerp:

Conflict narratieven en roofkunst

Welke consequenties hebben collectieve narratieven - de verhalen die staten vertellen over zichzelf, over elkaar en over gebeurtenissen - op het buitenlandbeleid en de wereldpolitiek? Hilde van Meegdenburg, universitair docent Internationale Betrekkingen aan het Instituut Politieke Wetenschap, vertelt hoe deze bijdragen aan de internationale betrekkingen maar ook de materiële en fysieke gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan.

Parallel loopt de vraag, wie heeft recht op het verleden? Roven en plunderen van cultuurgoederen is van alle tijden, maar de regels daaromtrent zijn actueel en evoluerend. Vanuit haar specialisatie Internationaal cultuur- en erfgoedrecht, in het bijzonder illegale handel en roofkunst, legt juriste Evelien Campfens aan de hand van een aantal voorbeeldzaken de juridische context rond betwiste kunst uit waarbij ook het spanningsveld tussen nationaal erfgoed, universeel erfgoed en privaat kunstbezit aan de orde komt.

De bijeenkomst is zowel live te volgen in Bilthoven als online. 

Locatie Programma en inschrijving

19.15 uur Inloop met koffie en thee
20.00 uur Start lezing en aansluitend borrel
20.00 uur Start online streaming
Locatie Het Lyceum Bilthoven, Jan Steenlaan 38, 3723 BV Bilthoven
Kosten € 10,-  per persoon
(online geen kosten)
Live deelname Naar het aanmeldformulier
Online deelname Naar het aanmeldformulier
Voor vragen kunt contact opnemen via

cleveringa@luf.leidenuniv.nl

Bij uw inschrijving gaat u akkoord met het feit dat u kan verschijnen in de livestream en/of kan voorkomen op foto's die gebruikt kunnnen worden voor promotie van toekomstige Cleveringabijeenkomsten.

Over de sprekers

Dr. Evelien Campfens is jurist en gespecialiseerd in kunst- en cultureel erfgoedrecht. In haar dissertatie ‘Grensoverschrijdende claims op cultuurgoederen: eigendom of erfgoed?’ (Boom, 2021) onderzocht ze diverse categorieën betwiste kunst vanuit internationaal juridisch perspectief. Ze is onderzoeker aan het Leiden Centre for the Arts in Society (UL), coördinator van de ‘Heritage under Threat’ cluster van het LED Centre for Global Heritage and Development, lid van de Ethische Codecommissie van de Nederlandse Museumvereniging en van het Committee on Participation in Global Cultural Heritage Governance van de International Law Association. Daarnaast doceert ze in binnen- en buitenland en adviseert diverse organisaties, waaronder het Europees Parlement. Voordat ze in 2016 de overstap maakte naar de Universiteit Leiden was Evelien algemeen secretaris van de Restitutiecommissie.

Dr. Hilde van Meegdenburg is universitair docent Internationale Betrekkingen aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. In haar onderzoek richt ze zich op het buitenlandbeleid van staten. De kern van haar argument is dat het buitenlandbeleid van staten wordt vormgegeven door narratieven, oftewel de verscheidenheid aan verhalen die staten over zichzelf, elkaar, en actuele en historische gebeurtenissen vertellen. Volgens haar liggen dergelijke verhalen aan de basis van het collectieve zingevingsproces en daarmee ook aan de basis van beleidsbeslissingen en de wereldpolitiek. In haar bijdrage zal ze aan de hand van een aantal concrete voorbeelden nagaan hoe de verhalen die staten vertellen de betrekkingen tussen landen en mensen construeren. Ze zal laten zien dat beide oorlog en vrede beginnen met een verhaal.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.