Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Prousts relatie met de medische wereld in de Belle Époque

  • Dr. Nell de Hullu-Van Doeselaar
Datum
donderdag 27 oktober 2022
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
028

“Geloven in de medische wetenschap zou een enorme dwaling zijn, maar er niet in geloven is wellicht nog erger, want uit die opeenstapeling van missers komen mettertijd enkele waarheden tot stand.”
Uit: Op zoek naar de verloren tijd 3: De kant van Guermantes

Proust had een haat-liefdeverhouding met de medische wereld. In een brief aan Anna de Noailles (1905) zegt Proust dat hij een boek gaat schrijven over artsen. Geen vreemd voornemen als je de zoon bent van een beroemde Professor in de Hygiëne aan de medische faculteit van de Sorbonne. De bekendste arts in Prousts roman is Dr. Cottard. Drie episodes geven inzicht in de ontwikkeling van dit personage, zowel wat betreft zijn medische carrière als zijn sociale persoonlijkheid. Twee belangrijke modellen waren Dr. Eugène Doyen, een bekwame, maar beruchte chirurg uit de Belle Époque en de gynaecoloog en flamboyante levenskunstenaar Dr. Samuel Pozzi. Na deze meer algemene inleiding bespreekt Nell de Hullu de episode over de ziekte en de dood van de grootmoeder in De kant van Guermantes; een episode die van grote invloed is op de verdere ontwikkeling van de Verteller.

Lees meer, aanmelden en livestreams

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.