Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Inclusivity in Online Direct Participation Platforms

Datum
woensdag 5 oktober 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. S. Groeneveld
  • Prof.dr.ir. W. Kraaij

De overheid gebruikt steeds vaker online platforms om inwoners mee te laten beslissen over plannen en beleid. Online platforms lijken een aantrekkelijke manier om participatie toegankelijker te maken voor inwoners voor wie de drempel voor deelname hoog is. Via online platforms kunnen zij meedoen waar en wanneer ze willen en kost dit vaak maar weinig tijd. Hierdoor is het aannemelijk dat online platforms een groter en meer divers bereik kunnen hebben, maar er is nog geen bewijs of deze aanname klopt.

Om inzicht te krijgen in de inclusiviteit van online platforms wordt in dit proefschrift onderzocht wat de beweegredenen zijn voor inwoners om al dan niet mee te doen. Via kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt geïdentificeerd dat deze beweegredenen kunnen variëren voor inwoners met verschillende demografische kenmerken.

Daarnaast worden er door de overheid veel ontwerpkeuzes gemaakt over hoe online platforms eruit komen te zien en op welke manier ze worden ingezet in directe participatie processen. Via een veld experiment wordt bevestigd dat deze ontwerpkeuzes invloed kunnen hebben op wie er meedoen. Dit betekent dat wanneer bepaalde ontwerpvariaties beter aansluiten bij de drijfveren om te participeren van specifieke groepen inwoners, dit effect heeft op de inclusiviteit van online participatie.

Gezamenlijk helpen de inzichten uit dit proefschrift om te verklaren waarom online platforms niet alle problemen oplossen rondom inclusiviteit in directe participatie en bieden ze suggesties voor ontwerpkeuzes die moeilijker te betrekken inwoners kunnen activeren.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.