Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Postpartum Hemorrhage: From Insight to Action

  • P.I. Ramler
Datum
dinsdag 20 september 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. T.H. van den Akker
  • Prof.dr. J.M.M. van Lith
  • Prof.dr. J.G. van der Bom

Samenvatting:

Postpartum hemorrhagia (te veel bloedverlies na de bevalling) is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van maternale morbiditeit en mortaliteit. In dit proefschrift hebben we ons gefocust op ernstige postpartum hemorrhagia, en zijn de belangrijkste conclusies als volgt:

1) De incidentie en behandeling van ernstige postpartum hemorrhagia in Nederland verschilt aanzienlijk ten opzichte van soortgelijke landen. Wij pleiten voor een continue registratie en evaluatie van ernstige postpartum hemorrhagia, zodat we de zorg omtrent ernstig bloedverlies kunnen verbeteren en toewerken naar uniforme evidence-based management richtlijnen.

2) Het standaard afnemen van ROTEM FIBTEM A5 (een snelle bloedtest voor het vaststellen van eventuele stollingsproblemen) kan niet worden ingezet als vroege voorspeller voor progressie naar ernstig bloedverlies na de bevalling. Meer onderzoek is nodig wanneer deze bepaling wel van toegevoegde waarde kan zijn tijdens postpartum hemorrhagia.

3) Gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van verschillende interventies binnen postpartum hemorrhagia wordt bemoeilijkt door het onverwachte en acute moment van optreden van ernstig bloedverlies. Met behulp van een propensity score matched-cohort hebben we voor het eerst op deze manier twee interventies met elkaar kunnen vergelijken. Deze studie opzet kan worden gebruikt voor toekomstig vergelijkend onderzoek naar interventies wanneer een gerandomiseerde studie niet haalbaar wordt geacht.

4) Samen met de Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) hebben we alle moedersterfte ten gevolge van postpartum hemorrhagia tussen 2006 en 20019 in Nederland geëvalueerd. Onze vertrouwelijke audits naar de gerapporteerde moedersterfte hebben geleid tot meerdere aanbevelingen hoe we zorg bij zulke ernstige bloedingen kunnen verbeteren.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.