Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao

  • G.D. Rekwest
Datum
woensdag 28 september 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. P. Kavelaars
  • Prof.dr. I. Mosquera Valderrama

Samenvatting

Dit proefschrift is gebaseerd op een onderzoek naar het (ontbreken van een) belastingverdragennetwerk van Curaçao. Curaçao heeft ondanks verdragsonderhandelingen met meerdere landen, geen belastingverdragennetwerk. Naar de achterliggende redenen is tot nu toe weinig aandacht besteed, terwijl een belastingverdragennetwerk belangrijk is voor de Curaçaose economie. Centraal in dit onderzoek staat de vraag: “Op welke wijze dient Curaçao vorm te geven aan een fiscaal verdragsbeleid teneinde een belastingverdragennetwerk op te bouwen?” Het doel van dit onderzoek is niet om te komen tot inhoudelijke aanbevelingen ten aanzien van een verdragsbeleid of modelverdrag, maar tot de randvoorwaarden voor het opbouwen van een fiscaal verdragsnetwerk. De beleidsmatige voorwaarden voor het opbouwen van een belastingverdragennetwerk zijn gepresenteerd in de vorm van een afwegingskader. Door middel van literatuuronderzoek en interviews met verdragsonderhandelaars zijn de knelpunten geïdentificeerd.

Dit onderzoek is verricht vanuit een staatkundige, Unierechtelijke, economische en fiscale context. Toch is de kern van de onderzochte problematiek grotendeels terug te voeren op de gekozen staatkundige constructie van het Koninkrijk. Op basis van het Statuut zijn de landen binnen het Koninkrijk gelijkwaardige partners die in principe zelfstandig hun eigen zaken regelen waartoe het onderhandelen en sluiten van (belasting)verdragen gerekend worden. Maar de bekrachtiging van (belasting)verdragen wordt als ‘Koninkrijksaangelegenheid’ bestempeld, waardoor alleen het Koninkrijk (= lees Nederland) bevoegd is om belastingverdragen van Curaçao te bekrachtigen. Bijgevolg is Curaçao voor het opbouwen van een belastingverdragennetwerk afhankelijk van het Koninkrijk. Hoewel het accent van dit onderzoek op Curaçao ligt, bieden de uitkomsten ook inzichten voor landen die in vergelijkbare positie verkeren.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.