Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Evidence-based treatment of central serous chorioretinopathy

  • T.J. van Rijssen
Datum
woensdag 1 juni 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. C.J.F. Boon
  • Prof.dr. G.P.M. Luyten

Samenvatting:

Dit promotieonderzoek gaat over de oogziekte centrale sereuze chorioretinopathie (serosa). Bij deze aandoening is er sprake van ophoping van vocht onder het netvlies, wat kan leiden tot een vermindering in zicht, verschil in contrastzien en soms ook vervormingen van het beeld. De oogziekte komt voornamelijk voor bij mannen tussen de 40-50 jaar. Als het vocht dat zich ophoopt onder het netvlies lang blijft bestaan, kan dit leiden tot irreversibel verlies van gezichtsvermogen. De meest gangbare behandelingen zijn fotodynamische therapie, eplerenon en micropulse laser, echter is er geen consensus over de beste behandeling.

Het onderzoek in dit proefschrift gaat over de effecten en vergelijkingen van fotodynamische therapie met micropulse laser en ook ten opzichte van eplerenon. Hiertoe zijn patiënten in een lopend onderzoek behandeld en is gekeken naar de verschillen in uitkomsten (onder andere het zicht, contrastzien) tussen de behandelde groepen. Door de resultaten van deze onderzoeken kunnen we patiënten met deze oogziekte beter voorlichten en ook de juiste behandeling uitvoeren. Uit de onderzoeken in dit proefschrift gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijk literatuur, komt naar voren dat halve dosis therapie momenteel de voorkeur geniet voor de behandeling van chronische centrale sereuze chorioretinopathie.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.