Universiteit Leiden

nl en

PhD Defence

Evidence-based treatment of central serous chorioretinopathy

  • T.J. van Rijssen
Date
Wednesday 1 June 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. C.J.F. Boon
  • Prof. G.P.M. Luyten

Summary:

Dit promotieonderzoek gaat over de oogziekte centrale sereuze chorioretinopathie (serosa). Bij deze aandoening is er sprake van ophoping van vocht onder het netvlies, wat kan leiden tot een vermindering in zicht, verschil in contrastzien en soms ook vervormingen van het beeld. De oogziekte komt voornamelijk voor bij mannen tussen de 40-50 jaar. Als het vocht dat zich ophoopt onder het netvlies lang blijft bestaan, kan dit leiden tot irreversibel verlies van gezichtsvermogen. De meest gangbare behandelingen zijn fotodynamische therapie, eplerenon en micropulse laser, echter is er geen consensus over de beste behandeling.

Het onderzoek in dit proefschrift gaat over de effecten en vergelijkingen van fotodynamische therapie met micropulse laser en ook ten opzichte van eplerenon. Hiertoe zijn patiënten in een lopend onderzoek behandeld en is gekeken naar de verschillen in uitkomsten (onder andere het zicht, contrastzien) tussen de behandelde groepen. Door de resultaten van deze onderzoeken kunnen we patiënten met deze oogziekte beter voorlichten en ook de juiste behandeling uitvoeren. Uit de onderzoeken in dit proefschrift gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijk literatuur, komt naar voren dat halve dosis therapie momenteel de voorkeur geniet voor de behandeling van chronische centrale sereuze chorioretinopathie.

 

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.