Universiteit Leiden

nl en

Promotie

The Assembled Palace of Samosata

  • L.W. Kruijer
Datum
dinsdag 24 mei 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.J. Versluys
  • Prof.dr. M. Blömer (Universität Münster)

Samenvatting:

Dit proefschrift vormt de eerste volledige archeologische publicatie van de opgravingsresultaten van het zogenaamde ‘paleis van Samosata’, een structuur uit de 1e eeuw v. Chr. die in de periode 1978-1989 onder leiding van professor Nimet Özgüç (METU, Ankara) werd blootgelegd in de hoofdstad van het Laat-Hellenistische koninkrijk Commagene (Zuid-Oost Turkije). Door de volledige overstroming van Samosata in 1990, een gevolg van de plaatsing van de Atatürk Dam in de Eufraat, is deze stad al enkele decennia niet meer toegankelijk voor archeologisch onderzoek.

De dissertatie brengt, op kritische wijze, een grote hoeveelheid veelal ongepubliceerde ‘legacy data’ (opgravingsverslagen, kaarten, tekeningen, schetsen, foto’s, dia’s, objectinventarissen etc.) bijeen, en voorziet in een uitgebreide studie van de palatiale context en aanverwante archeologie. Naast deze conventionele archeologische analyse van het paleis van Samosata tracht dit proefschrift ook een meer interpretatieve en theoretische bijdrage te leveren aan debatten over culturele transformatie in Commagene en de studie van palatiale contexten in de Hellenistische periode.

De observatie dat objecten in archeologische interpretaties veelal enkel een representatieve krijgen toegeschreven fungeert hierbij als startpunt van een alternatieve analyse. In plaats van een benadering tot de paleiscontext waarin menselijke intenties, concepten en representaties centraal staan, stelt dit proefschrift voor om het paleis als reëel assemblage te onderzoeken, waarbij de vitaliteit (‘vibrancy’) van de objecten die haar constitueren als uitgangspunt dient. Door de totstandkoming en impact van een dergelijk assemblage te beschouwen als het gevolg van toegenomen Afro-Euraziatische connectiviteit in de Hellenistische periode, fungeert het paleis als uniek laboratorium voor het onderzoek naar premoderne globaliseringsprocessen.  

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.