Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Reproductive and sexual health care in oncology

  • E.M. Krouwel
Datum
donderdag 12 mei 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. R.C.M. Pelger

Samenvatting:

Oncologische behandelingen kunnen leiden tot vermindering van seksuele functie en vruchtbaarheid. In de loop der jaren is de overleving van de meeste soorten kanker dusdanig toegenomen dat seksualiteit en vruchtbaarheid na herstel zeer relevant zijn. Hoewel in het afgelopen decennium diverse richtlijnen zijn opgesteld, is de vraag in hoeverre seksualiteit, vruchtbaarheid en mogelijkheden tot behoud hiervan in de praktijk worden besproken. Door niet over deze effecten van behandeling te spreken kan de patiënt de rest van zijn leven achterblijven met een groot gemis: intimiteit beleven en het vermogen om ouder te worden. Net als iedere bijwerking of complicatie zou dit vooraf aan het starten van een behandeling moeten worden besproken in het kader van informed consent. Om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op het al dan niet bespreken van seksualiteit en toekomstige kinderwens werden oncologische zorgverleners bevraagd over hun praktijkvoering.

In welke mate rekening wordt gehouden met seksuele en voortplantingsproblematiek van kankerpatiënten in de Nederlandse oncologische praktijk is het centrale onderwerp van dit proefschrift. Factoren van invloed op de counseling van seksuele problematiek door zorgverleners werden geïdentificeerd. Tevens omvat dit proefschrift onderzoeken naar de bespreking van vruchtbaarheidsproblematiek vanuit het perspectief van zowel oncologen, verpleegkundigen als zaadbalkankerpatiënten.

Concluderend bestaat er onder zorgverleners consensus over verantwoordelijkheid ten aanzien van het bespreken van seksualiteit en vruchtbaarheid. Echter, de praktijkvoering loopt achter. Onderwijs, kennis, verwijzingsmogelijkheden en informatiematerialen zijn in onvoldoende mate aanwezig. Patiënten zijn gebaat bij adequate informatievoorziening vanuit de hulpverlener wat betreft verminderde seksuele functie en vruchtbaarheid als gevolg van de behandeling, alsmede over mogelijkheden om vruchtbaarheid te behouden. Meer onderwijs kan het bewustzijn en de kennis vergroten. Meer kennis kan leiden tot vaker bespreekbaar maken en tijdige verwijzing naar seksuologen en vruchtbaarheidsspecialisten.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.