Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Reproductive and sexual health care in oncology

  • E.M. Krouwel
Date
Thursday 12 May 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. R.C.M. Pelger

Summary:

Oncologische behandelingen kunnen leiden tot vermindering van seksuele functie en vruchtbaarheid. In de loop der jaren is de overleving van de meeste soorten kanker dusdanig toegenomen dat seksualiteit en vruchtbaarheid na herstel zeer relevant zijn. Hoewel in het afgelopen decennium diverse richtlijnen zijn opgesteld, is de vraag in hoeverre seksualiteit, vruchtbaarheid en mogelijkheden tot behoud hiervan in de praktijk worden besproken. Door niet over deze effecten van behandeling te spreken kan de patiënt de rest van zijn leven achterblijven met een groot gemis: intimiteit beleven en het vermogen om ouder te worden. Net als iedere bijwerking of complicatie zou dit vooraf aan het starten van een behandeling moeten worden besproken in het kader van informed consent. Om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op het al dan niet bespreken van seksualiteit en toekomstige kinderwens werden oncologische zorgverleners bevraagd over hun praktijkvoering.

In welke mate rekening wordt gehouden met seksuele en voortplantingsproblematiek van kankerpatiënten in de Nederlandse oncologische praktijk is het centrale onderwerp van dit proefschrift. Factoren van invloed op de counseling van seksuele problematiek door zorgverleners werden geïdentificeerd. Tevens omvat dit proefschrift onderzoeken naar de bespreking van vruchtbaarheidsproblematiek vanuit het perspectief van zowel oncologen, verpleegkundigen als zaadbalkankerpatiënten.

Concluderend bestaat er onder zorgverleners consensus over verantwoordelijkheid ten aanzien van het bespreken van seksualiteit en vruchtbaarheid. Echter, de praktijkvoering loopt achter. Onderwijs, kennis, verwijzingsmogelijkheden en informatiematerialen zijn in onvoldoende mate aanwezig. Patiënten zijn gebaat bij adequate informatievoorziening vanuit de hulpverlener wat betreft verminderde seksuele functie en vruchtbaarheid als gevolg van de behandeling, alsmede over mogelijkheden om vruchtbaarheid te behouden. Meer onderwijs kan het bewustzijn en de kennis vergroten. Meer kennis kan leiden tot vaker bespreekbaar maken en tijdige verwijzing naar seksuologen en vruchtbaarheidsspecialisten.

 

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

pers@lumc.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.